Ceremonia Premiación Premio Nacional a don Fernando Gutiérrez

Ceremonia Premiación Premio Nacional a Don Fernando Gutiérrez 2005